top of page
iStock-1201280479.jpg
Nyttig Viden

Nyttig viden ved Patienterstatningssager

Hvis du overvejer at søge erstatning for en patientskade, kan du søge viden og ind-blik via forskellige kilder, vi – Behandlingsskadehjælp - bidrager også gerne hertil.
 
Nedenfor har du derfor mulighed for at gennemse en del af den viden, vi baserer vores rådgivning og hjælp på. Vi håber med dette videns-katalog at kunne hjælpe dig med at danne dig et overblik over, om du kunne være påført en patientskade og om de eventuelle muligheder for erstatning, dette åbner op for.
Vi håber at vi med dette videnskatalog har hjulpet dig. Hvis ikke så kontakt os gerne her

 

 • Hvad kan jeg få erstatning for?
  Rigtig mange mennesker undersøges og behandles årligt i det danske sundheds-væsen. De fleste kommer heldigvis godt igennem deres forløb, men der er behandlingsforløb som ikke altid er optimale. Det kan være der er begået alvorlige fejl eller mindre fejl, man har ikke opdaget din sygdom i tide eller du har fået for sen behandling, du fik en sjælden infektion, du fik alvorlige bivirkninger af medicin osv. Alle forhold som du måske kan have ret til at få erstatning for uden at skulle anlægge retssag herom. Der er i Danmark indført en patientvenlig ordning, som gør, at du kan søge om erstatning for de gener du har, hvis de med overvejende sandsynlighed skyldes din behandling eller mangel på samme. Mange kan dog alligevel have brug for hjælp til at indgive sin ansøgning om erstatning og til at hjælpe med at følge op på spørgsmål og bemærkninger under sagsbehandlingen hos Patienterstatningen. Lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvilke former for erstatning kan jeg eventuelt få?
  Hvis din skade anerkendes, kan du være berettiget til erstatning og kan få én eller flere former for erstatninger og godtgørelser Erstatningens størrelse afhænger af mange forhold, herunder hvor stor din skade er, og hvilke konsekvenser den har haft for dig. Du kan kun få erstatning for den skade, der er sket på grund af selve behandlingen. De skader og tab, som skyldes den sygdom, du er blevet behandlet for, erstattes ikke. Læs mere om de enkelte poster, du kan være berettiget til nedenfor. Lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvor skal skaden være sket for at jeg kan opnå erstatning?
  Skade i forbindelse med, at du bliver behandlet af en autoriseret sundhedsperson eller af dennes hjælper. ​ De fleste behandlingsskader sker på et sygehus, hos egen læge eller hos en speciallæge. Skaderne kan dog også ske andre steder, hvor patienter og borgere modtager behandling. ​ Her kan du se en liste over erstatningsområderne, hvor vi kan søge erstatning for dig. ​ Indenfor dækningsområdet ​ Sundhedsvæsenet Offentlige og private sygehuse Alment praktiserende læger og vagtlæger Privatpraktiserende speciallæger Privatpraktiserende kiropraktorer, ergo- og fysioterapeuter, fodterapeuter, privatpraktiserende sygeplejersker, jordemødre, kliniske diætister, bioanalytikere, bandagister, radiografer, psykologer, optikere/kontaktlinseoptikere, optometrister og social- og sundhedsassistenter. Skader i forbindelse med sundhedsvidenskabelige forsøg. Kommunale sundhedstilbud og socialområdet Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, eller deres medhjælpere, der arbejder med kommunale sundhedsydelser. F.eks. hjemmesygeplejerskeordningen, genoptræningstilbud og behandling for alkohol- og stofmisbrug. Behandling og sundhedsfaglig pleje (f.eks. medicinhåndtering og sårpleje) udført af autoriserede sundhedspersoner, eller deres medhjælp, på kommunale, regionale og private sociale institutioner og botilbud, plejecentre med videre. ​ ​ Listen over dækningsområder er lang. Er du i tvivl om din skade kan få erstatning så udfyld vores formular og lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvad kan jeg få erstatning for?
  Rigtig mange mennesker undersøges og behandles årligt i det danske sundheds-væsen. De fleste kommer heldigvis godt igennem deres forløb, men der er behandlingsforløb som ikke altid er optimale. Det kan være der er begået alvorlige fejl eller mindre fejl, man har ikke opdaget din sygdom i tide eller du har fået for sen behandling, du fik en sjælden infektion, du fik alvorlige bivirkninger af medicin osv. Alle forhold som du måske kan have ret til at få erstatning for uden at skulle anlægge retssag herom. Der er i Danmark indført en patientvenlig ordning, som gør, at du kan søge om erstatning for de gener du har, hvis de med overvejende sandsynlighed skyldes din behandling eller mangel på samme. Mange kan dog alligevel have brug for hjælp til at indgive sin ansøgning om erstatning og til at hjælpe med at følge op på spørgsmål og bemærkninger under sagsbehandlingen hos Patienterstatningen. Lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvilke former for erstatning kan jeg eventuelt få?
  Hvis din skade anerkendes, kan du være berettiget til erstatning og kan få én eller flere former for erstatninger og godtgørelser Erstatningens størrelse afhænger af mange forhold, herunder hvor stor din skade er, og hvilke konsekvenser den har haft for dig. Du kan kun få erstatning for den skade, der er sket på grund af selve behandlingen. De skader og tab, som skyldes den sygdom, du er blevet behandlet for, erstattes ikke. Læs mere om de enkelte poster, du kan være berettiget til nedenfor. Lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvor skal skaden være sket for at jeg kan opnå erstatning?
  Skade i forbindelse med, at du bliver behandlet af en autoriseret sundhedsperson eller af dennes hjælper. ​ De fleste behandlingsskader sker på et sygehus, hos egen læge eller hos en speciallæge. Skaderne kan dog også ske andre steder, hvor patienter og borgere modtager behandling. ​ Her kan du se en liste over erstatningsområderne, hvor vi kan søge erstatning for dig. ​ Indenfor dækningsområdet ​ Sundhedsvæsenet Offentlige og private sygehuse Alment praktiserende læger og vagtlæger Privatpraktiserende speciallæger Privatpraktiserende kiropraktorer, ergo- og fysioterapeuter, fodterapeuter, privatpraktiserende sygeplejersker, jordemødre, kliniske diætister, bioanalytikere, bandagister, radiografer, psykologer, optikere/kontaktlinseoptikere, optometrister og social- og sundhedsassistenter. Skader i forbindelse med sundhedsvidenskabelige forsøg. Kommunale sundhedstilbud og socialområdet Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, eller deres medhjælpere, der arbejder med kommunale sundhedsydelser. F.eks. hjemmesygeplejerskeordningen, genoptræningstilbud og behandling for alkohol- og stofmisbrug. Behandling og sundhedsfaglig pleje (f.eks. medicinhåndtering og sårpleje) udført af autoriserede sundhedspersoner, eller deres medhjælp, på kommunale, regionale og private sociale institutioner og botilbud, plejecentre med videre. ​ ​ Listen over dækningsområder er lang. Er du i tvivl om din skade kan få erstatning så udfyld vores formular og lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvad kan jeg få erstatning for?
  Rigtig mange mennesker undersøges og behandles årligt i det danske sundheds-væsen. De fleste kommer heldigvis godt igennem deres forløb, men der er behandlingsforløb som ikke altid er optimale. Det kan være der er begået alvorlige fejl eller mindre fejl, man har ikke opdaget din sygdom i tide eller du har fået for sen behandling, du fik en sjælden infektion, du fik alvorlige bivirkninger af medicin osv. Alle forhold som du måske kan have ret til at få erstatning for uden at skulle anlægge retssag herom. Der er i Danmark indført en patientvenlig ordning, som gør, at du kan søge om erstatning for de gener du har, hvis de med overvejende sandsynlighed skyldes din behandling eller mangel på samme. Mange kan dog alligevel have brug for hjælp til at indgive sin ansøgning om erstatning og til at hjælpe med at følge op på spørgsmål og bemærkninger under sagsbehandlingen hos Patienterstatningen. Lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvilke former for erstatning kan jeg eventuelt få?
  Hvis din skade anerkendes, kan du være berettiget til erstatning og kan få én eller flere former for erstatninger og godtgørelser Erstatningens størrelse afhænger af mange forhold, herunder hvor stor din skade er, og hvilke konsekvenser den har haft for dig. Du kan kun få erstatning for den skade, der er sket på grund af selve behandlingen. De skader og tab, som skyldes den sygdom, du er blevet behandlet for, erstattes ikke. Læs mere om de enkelte poster, du kan være berettiget til nedenfor. Lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvor skal skaden være sket for at jeg kan opnå erstatning?
  Skade i forbindelse med, at du bliver behandlet af en autoriseret sundhedsperson eller af dennes hjælper. ​ De fleste behandlingsskader sker på et sygehus, hos egen læge eller hos en speciallæge. Skaderne kan dog også ske andre steder, hvor patienter og borgere modtager behandling. ​ Her kan du se en liste over erstatningsområderne, hvor vi kan søge erstatning for dig. ​ Indenfor dækningsområdet ​ Sundhedsvæsenet Offentlige og private sygehuse Alment praktiserende læger og vagtlæger Privatpraktiserende speciallæger Privatpraktiserende kiropraktorer, ergo- og fysioterapeuter, fodterapeuter, privatpraktiserende sygeplejersker, jordemødre, kliniske diætister, bioanalytikere, bandagister, radiografer, psykologer, optikere/kontaktlinseoptikere, optometrister og social- og sundhedsassistenter. Skader i forbindelse med sundhedsvidenskabelige forsøg. Kommunale sundhedstilbud og socialområdet Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, eller deres medhjælpere, der arbejder med kommunale sundhedsydelser. F.eks. hjemmesygeplejerskeordningen, genoptræningstilbud og behandling for alkohol- og stofmisbrug. Behandling og sundhedsfaglig pleje (f.eks. medicinhåndtering og sårpleje) udført af autoriserede sundhedspersoner, eller deres medhjælp, på kommunale, regionale og private sociale institutioner og botilbud, plejecentre med videre. ​ ​ Listen over dækningsområder er lang. Er du i tvivl om din skade kan få erstatning så udfyld vores formular og lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvad kan jeg få erstatning for?
  Rigtig mange mennesker undersøges og behandles årligt i det danske sundheds-væsen. De fleste kommer heldigvis godt igennem deres forløb, men der er behandlingsforløb som ikke altid er optimale. Det kan være der er begået alvorlige fejl eller mindre fejl, man har ikke opdaget din sygdom i tide eller du har fået for sen behandling, du fik en sjælden infektion, du fik alvorlige bivirkninger af medicin osv. Alle forhold som du måske kan have ret til at få erstatning for uden at skulle anlægge retssag herom. Der er i Danmark indført en patientvenlig ordning, som gør, at du kan søge om erstatning for de gener du har, hvis de med overvejende sandsynlighed skyldes din behandling eller mangel på samme. Mange kan dog alligevel have brug for hjælp til at indgive sin ansøgning om erstatning og til at hjælpe med at følge op på spørgsmål og bemærkninger under sagsbehandlingen hos Patienterstatningen. Lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvilke former for erstatning kan jeg eventuelt få?
  Hvis din skade anerkendes, kan du være berettiget til erstatning og kan få én eller flere former for erstatninger og godtgørelser Erstatningens størrelse afhænger af mange forhold, herunder hvor stor din skade er, og hvilke konsekvenser den har haft for dig. Du kan kun få erstatning for den skade, der er sket på grund af selve behandlingen. De skader og tab, som skyldes den sygdom, du er blevet behandlet for, erstattes ikke. Læs mere om de enkelte poster, du kan være berettiget til nedenfor. Lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvor skal skaden være sket for at jeg kan opnå erstatning?
  Skade i forbindelse med, at du bliver behandlet af en autoriseret sundhedsperson eller af dennes hjælper. ​ De fleste behandlingsskader sker på et sygehus, hos egen læge eller hos en speciallæge. Skaderne kan dog også ske andre steder, hvor patienter og borgere modtager behandling. ​ Her kan du se en liste over erstatningsområderne, hvor vi kan søge erstatning for dig. ​ Indenfor dækningsområdet ​ Sundhedsvæsenet Offentlige og private sygehuse Alment praktiserende læger og vagtlæger Privatpraktiserende speciallæger Privatpraktiserende kiropraktorer, ergo- og fysioterapeuter, fodterapeuter, privatpraktiserende sygeplejersker, jordemødre, kliniske diætister, bioanalytikere, bandagister, radiografer, psykologer, optikere/kontaktlinseoptikere, optometrister og social- og sundhedsassistenter. Skader i forbindelse med sundhedsvidenskabelige forsøg. Kommunale sundhedstilbud og socialområdet Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, eller deres medhjælpere, der arbejder med kommunale sundhedsydelser. F.eks. hjemmesygeplejerskeordningen, genoptræningstilbud og behandling for alkohol- og stofmisbrug. Behandling og sundhedsfaglig pleje (f.eks. medicinhåndtering og sårpleje) udført af autoriserede sundhedspersoner, eller deres medhjælp, på kommunale, regionale og private sociale institutioner og botilbud, plejecentre med videre. ​ ​ Listen over dækningsområder er lang. Er du i tvivl om din skade kan få erstatning så udfyld vores formular og lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvad kan jeg få erstatning for?
  Rigtig mange mennesker undersøges og behandles årligt i det danske sundheds-væsen. De fleste kommer heldigvis godt igennem deres forløb, men der er behandlingsforløb som ikke altid er optimale. Det kan være der er begået alvorlige fejl eller mindre fejl, man har ikke opdaget din sygdom i tide eller du har fået for sen behandling, du fik en sjælden infektion, du fik alvorlige bivirkninger af medicin osv. Alle forhold som du måske kan have ret til at få erstatning for uden at skulle anlægge retssag herom. Der er i Danmark indført en patientvenlig ordning, som gør, at du kan søge om erstatning for de gener du har, hvis de med overvejende sandsynlighed skyldes din behandling eller mangel på samme. Mange kan dog alligevel have brug for hjælp til at indgive sin ansøgning om erstatning og til at hjælpe med at følge op på spørgsmål og bemærkninger under sagsbehandlingen hos Patienterstatningen. Lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvilke former for erstatning kan jeg eventuelt få?
  Hvis din skade anerkendes, kan du være berettiget til erstatning og kan få én eller flere former for erstatninger og godtgørelser Erstatningens størrelse afhænger af mange forhold, herunder hvor stor din skade er, og hvilke konsekvenser den har haft for dig. Du kan kun få erstatning for den skade, der er sket på grund af selve behandlingen. De skader og tab, som skyldes den sygdom, du er blevet behandlet for, erstattes ikke. Læs mere om de enkelte poster, du kan være berettiget til nedenfor. Lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvor skal skaden være sket for at jeg kan opnå erstatning?
  Skade i forbindelse med, at du bliver behandlet af en autoriseret sundhedsperson eller af dennes hjælper. ​ De fleste behandlingsskader sker på et sygehus, hos egen læge eller hos en speciallæge. Skaderne kan dog også ske andre steder, hvor patienter og borgere modtager behandling. ​ Her kan du se en liste over erstatningsområderne, hvor vi kan søge erstatning for dig. ​ Indenfor dækningsområdet ​ Sundhedsvæsenet Offentlige og private sygehuse Alment praktiserende læger og vagtlæger Privatpraktiserende speciallæger Privatpraktiserende kiropraktorer, ergo- og fysioterapeuter, fodterapeuter, privatpraktiserende sygeplejersker, jordemødre, kliniske diætister, bioanalytikere, bandagister, radiografer, psykologer, optikere/kontaktlinseoptikere, optometrister og social- og sundhedsassistenter. Skader i forbindelse med sundhedsvidenskabelige forsøg. Kommunale sundhedstilbud og socialområdet Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, eller deres medhjælpere, der arbejder med kommunale sundhedsydelser. F.eks. hjemmesygeplejerskeordningen, genoptræningstilbud og behandling for alkohol- og stofmisbrug. Behandling og sundhedsfaglig pleje (f.eks. medicinhåndtering og sårpleje) udført af autoriserede sundhedspersoner, eller deres medhjælp, på kommunale, regionale og private sociale institutioner og botilbud, plejecentre med videre. ​ ​ Listen over dækningsområder er lang. Er du i tvivl om din skade kan få erstatning så udfyld vores formular og lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvad kan jeg få erstatning for?
  Rigtig mange mennesker undersøges og behandles årligt i det danske sundheds-væsen. De fleste kommer heldigvis godt igennem deres forløb, men der er behandlingsforløb som ikke altid er optimale. Det kan være der er begået alvorlige fejl eller mindre fejl, man har ikke opdaget din sygdom i tide eller du har fået for sen behandling, du fik en sjælden infektion, du fik alvorlige bivirkninger af medicin osv. Alle forhold som du måske kan have ret til at få erstatning for uden at skulle anlægge retssag herom. Der er i Danmark indført en patientvenlig ordning, som gør, at du kan søge om erstatning for de gener du har, hvis de med overvejende sandsynlighed skyldes din behandling eller mangel på samme. Mange kan dog alligevel have brug for hjælp til at indgive sin ansøgning om erstatning og til at hjælpe med at følge op på spørgsmål og bemærkninger under sagsbehandlingen hos Patienterstatningen. Lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvilke former for erstatning kan jeg eventuelt få?
  Hvis din skade anerkendes, kan du være berettiget til erstatning og kan få én eller flere former for erstatninger og godtgørelser Erstatningens størrelse afhænger af mange forhold, herunder hvor stor din skade er, og hvilke konsekvenser den har haft for dig. Du kan kun få erstatning for den skade, der er sket på grund af selve behandlingen. De skader og tab, som skyldes den sygdom, du er blevet behandlet for, erstattes ikke. Læs mere om de enkelte poster, du kan være berettiget til nedenfor. Lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
 • Hvor skal skaden være sket for at jeg kan opnå erstatning?
  Skade i forbindelse med, at du bliver behandlet af en autoriseret sundhedsperson eller af dennes hjælper. ​ De fleste behandlingsskader sker på et sygehus, hos egen læge eller hos en speciallæge. Skaderne kan dog også ske andre steder, hvor patienter og borgere modtager behandling. ​ Her kan du se en liste over erstatningsområderne, hvor vi kan søge erstatning for dig. ​ Indenfor dækningsområdet ​ Sundhedsvæsenet Offentlige og private sygehuse Alment praktiserende læger og vagtlæger Privatpraktiserende speciallæger Privatpraktiserende kiropraktorer, ergo- og fysioterapeuter, fodterapeuter, privatpraktiserende sygeplejersker, jordemødre, kliniske diætister, bioanalytikere, bandagister, radiografer, psykologer, optikere/kontaktlinseoptikere, optometrister og social- og sundhedsassistenter. Skader i forbindelse med sundhedsvidenskabelige forsøg. Kommunale sundhedstilbud og socialområdet Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, eller deres medhjælpere, der arbejder med kommunale sundhedsydelser. F.eks. hjemmesygeplejerskeordningen, genoptræningstilbud og behandling for alkohol- og stofmisbrug. Behandling og sundhedsfaglig pleje (f.eks. medicinhåndtering og sårpleje) udført af autoriserede sundhedspersoner, eller deres medhjælp, på kommunale, regionale og private sociale institutioner og botilbud, plejecentre med videre. ​ ​ Listen over dækningsområder er lang. Er du i tvivl om din skade kan få erstatning så udfyld vores formular og lad os hjælpe dig, ansøg om vores hjælp HER
Hvad kan jeg få erstatning for
Forældesfrister
Hvem kan få estatning
Hvilke typer erstatning kan jeg få
Hvad er mine fordele med jeres hjælp
Er der sager I ikke tager
bottom of page