top of page
iStock-1141530954.jpg
Blodprop i hjernen

Blodprop i hjernen

Har du haft en blodprop i hjernen og har du ikke fået hurtigt nok behandling i form af trombolyse behandling (blodfortyndende medicin) eller operation og har du derved fået en skade? Eller har du haft pårørende som er afgået ved døden pga. for sen behandling ?
 
Så er der grund til at lade os hjælpe dig med at få erstatning herfor.
 
Vi har stor erfaring med denne type sager.
 
Lad os derfor hjælpe dig med at udarbejde en lægefaglig kvalificeret ansøgning til Patienterstatningen 
 
Det kan gå hen og betyde – afhængig af din skade og omfanget heraf – at du har ret til flere former for erstatning.

 

Blodprop i hjernen@96px.png
Blodprop i hjernen fakta
Hvert år er der en række patienter som ikke tids nok får stillet diagnosen blodprop i hjernen og dermed ikke når at få den rette behandling indenfor den rette tidsramme.
For blodpropper i hjernen er det vigtigt, at man får dig sat i behandling indenfor et tidsvindue på ca. 4,5 timer fra dine symptomer opstod. Dette har afgørende betydning for om du kan undgå varige skader i hjernen.
Men man ser desværre ofte, at patienter med symptomer på blodprop i hjernen enten ikke tages alvorligt nok og at man ikke i tide får henvist til trombolyse behandling eller yderligere undersøgelser (f.eks. scanninger).
Det kan betyde ”merskade” grundet forsinkelse i diagnose og behandling
Derfor kan du muligvis have ret til erstatning

Eksempel på en sag:

En 55-årig kvinde indlægges akut efter pludseligt indsættende symptomer, hvor hun har svært ved at finde ord og har let kraftnedsættelse i højre side.
Hun konfereres ikke med den læge, der behandler og udreder blodpropper i hjernen (trombolyse vagten) selvom hun er på hospitalet allerede 45 min efter symptomerne har vist sig.
Herved går der 5 timer inden relevant scanning af hjernen foretages. Scanningen viser mindre blodprop i hjernens venstre side.
 
På dette tidspunkt er behandling med blodpropopløsende medicin eller operation ikke mulig.
 
Skaden kunne derfor anerkendes som en patientskade.
 
Man burde have haft mistanke om blodprop i hjernen allerede, da man hentede patienten i hendes eget hjem og/eller da hun kom på hospitalet, da der havde været lammelse og talebesvær. Hvis man havde undersøgt hende og vurderet hende korrekt ved ankomsten til sygehuset, ville man have kunnet tilbyde hende blodfortyndende og blodpropopløsende behandling.
Dette betød, at patienten havde ret til erstatning, idet hun med stor sandsynlighed ville have kunnet undgå 1/3 del af de varige gener, hun fik efter blodproppen i hjernen.
 
Patienten fik erstatning for varigt mén og svie- og smerte for et længerevarende sygeforløb og betød også, at patienten kunne få delvis erstatning for tab af erhvervsevne, idet hun ikke længere i samme omfang kunne passe sit hidtidige arbejde.
Har du haft en blodprop i hjernen, og oplevet noget lignende, så lad os hjælpe dig med at ansøge og forbedre din mulighed for at opnå erstatning.
 
Udfyld vores formular, og vi vil lade vores lægefaglige team vurdere, om de mener, du kan have mulighed for at få erstatning og om de kan hjælpe dig hermed.
 
Vi vil da udarbejde en lægefaglig kvalificeret erstatningsansøgning for dig og indsende den til Patienterstatningen. Vi vil yderligere hjælpe med opfølgning på spørgsmål og bemærkninger under sagsbehandlingen hos Patienterstatningen.

 

Vi forbedrer din mulighed for at få erstatning – Vores læger og specialister er eksperter

No Cure No Pay – Du betaler ikke en krone før du har fået din erstatning.  

Se udpluk af vores andre erfaringsområder, og lær mere om sygdoms fakta, se eksempler fra andre sager, og lad os hjælpe dig med at opnå erstatning. Klik HER

bottom of page