top of page
iStock-1141530954.jpg
Infektion efter hofteoperation

Infektion efter hofteoperation

Er du blevet hofteopereret og har du efterfølgende fået infektioner eller smerter? Er din kunstige hofte gået løs? 
 
Så er der grund til at lade os hjælpe dig med at få erstatning herfor.
 
Vi har stor erfaring med denne type sager.
 
Lad os derfor hjælpe dig med at udarbejde en lægefaglig kvalificeret ansøgning til Patienterstatningen 
 
Det kan gå hen og betyde – afhængig af din skade og omfanget heraf – at du har ret til flere former for erstatning.

 

Brækket hofte@96px.png
Hofteoperation fakta
Der indsættes årligt ca. 10.000 hofteproteser i Danmark og af disse er ca. 10 % re-operationer, fordi noget ikke fungerede optimalt. Nogle gange skyldes patientskaden at operationen ikke er udført efter optimal lægefaglig standard, men andre gange kan det også være, at alt er gået som det skulle, men at du er blevet udsat for en sjælden komplikation i form af en infektion grundet operationen.
Det sidste sker for under 1 % af de hofteopererede.
En sådan sjælden komplikation kan man få erstatning for, hvis den også er alvorlig og har medført et f.eks. længere sygeforløb for dig end hvis infektionen ikke var indtrådt.
Derfor kan du muligvis have ret til erstatning

Eksempel på en sag:

En 60-årig mand havde gennem flere år døjet med sin højre hofte med daglige smerter og bevægeindskrænkninger.
 
Man undersøgte patienten og fandt, at der var lægefagligt grundlag for at indsætte en hofteprotese (kunstig hofte).
 
Patienten blev opereret og operationen blev udført i overensstemmelse med gældende retningslinjer og faglige standarder på området.
 
Men ca. 4 uger efter indsættelsen af den kunstige hofte begyndte patienten at få smerter ved hofteprotesen og rødme og hævelse i området.
 
Man tog infektionstal og konstaterede en markant forhøjelse i infektionstallene og udtog på baggrund heraf biopsier fra området for at klarlægge om der var tale om infektion og i givet fald hvilken type.
 
Man konstaterede infektion ved protesen og patienten gennemgik herefter en længere forløb, hvor der løbende skete ”oprensning” af såret for at bekæmpe infektionen. Det lykkedes ikke og patienten måtte gennemgå revisionskirurgi af sin kunstige hofte.
 
Skaden kunne anerkendes som en patientskade.
Selv om der var handlet lægefagligt helt korrekt i forløbet havde patienten efter patienterstatningsordningen mulighed for at få erstatning, da der var indtrådt en sjælden og mere alvorlig komplikation end patienten med rimelighed måtte tåle efter patienterstatningsordningens regler
Dette betød, at patienten fik erstatning for svie- smerte for det forlængede sygeforløb grundet infektionen og re-operationen.
Patienten var også berettiget til varigt mén, som skyldtes, at der under re-operation indtrådte en nerveskade på patienten.
Dette betød, at patienten ikke kunne varetage sit arbejde efterfølgende i samme omfang som før. Der blev således også givet erstatning for tab af erhvervsevne.
Har du fået indsat en kunstig hofte, og oplevet noget lignende, så lad os hjælpe dig med at ansøge og forbedre din mulighed for at opnå erstatning.
 
Udfyld vores formular, og vi vil lade vores lægefaglige team vurdere, om de mener, du kan have mulighed for at få erstatning og om de kan hjælpe dig hermed.
 
Vi vil da udarbejde en lægefaglig kvalificeret erstatningsansøgning for dig og indsende den til Patienterstatningen. Vi vil yderligere hjælpe med opfølgning på spørgsmål og bemærkninger under sagsbehandlingen hos Patienterstatningen.

 

Vi forbedrer din mulighed for at få erstatning – Vores læger og specialister er eksperter

No Cure No Pay – Du betaler ikke en krone før du har fået din erstatning.  

Se udpluk af vores andre erfaringsområder, og lær mere om sygdoms fakta, se eksempler fra andre sager, og lad os hjælpe dig med at opnå erstatning. Klik HER

bottom of page