top of page
2019-03-001-003 Juramed.jpg

Sagsgangen hos os

  • Når du har indsendt din ansøgning om vores hjælp via vores portal foretager vi en umiddelbar vurdering på grundlag af din ansøgning ift. gennemførligheden af din sag/krav med hovedvægt på en lægefaglig vurdering  herunder om vi med vores ekspertise kan kvalificere din ansøgning og vil partsrepræsentere dig overfor Patienterstatningen (www.pebl.dk), som er den instans der har afgørelseskompetencen i din patienterstatningssag
 
  • Vurderer vi, at vi ikke kan bidrage med vores ekspertise og dermed være dig behjælpelig i din sag, vil du snarest modtage besked herom, og du skal ikke betale os noget for allerede udført arbejde. Det er gratis.
 
  • Du har herefter – uanset vi ikke kan hjælpe dig –altid mulighed for selv at ansøge Patient-erstatningen (pebl.dk) om erstatning. Patienterstatningen er den instans der træffer afgørelse i alle patienterstatningssager i Danmark.
 
  • Hvis vi finder vi kan hjælpe dig med din sag modtager du en acceptskrivelse fra os ift. at vi tager din sag og vi udbeder os herefter, at vi får fuldmagt fra dig til at repræsentere dig i din sag, herunder at vi udformer en kvalificeret ansøgning til Patienterstatningen i din sag og følger sagen under dens behandling i Patienterstatningen herunder kommer med eventuelle relevante kommentarer i forløbet, idet vi ikke altid er enige med skadevolders lægefaglige vurderinger.
 
  • Når Patienterstatningen har truffet en afgørelse i din sag ift. om de vil anerkende den som en patienterstatningssag eller de afviser den får du besked herom. Hvis vi finder, at afgørelsen er urimelig eller urigtigt vil vi kontakte dig for at høre om vi skal påklage denne afgørelse for dig. Dette koster dig stadig intet. Finder vi ikke grundlag for at kunne hjælpe dig med din påklage, kan du altid selv indbringe den for Ankenævnet for Patienterstatning eller søge advokathjælp hertil .
 
  • Får du anerkendt din skade vil vi løbende holde øje med udmålingen af din erstatning/dine erstatninger.
 
  • Når der kommer afgørelser om udmåling af erstatning får du besked og vi kontakter relevant myndighed ift. udbetalingen, hvorefter du modtager din erstatning og du betaler for vores indsats.

 

bottom of page