top of page
iStock-1141530954.jpg
COVID-19

COVID-19

Er du blevet smittet med COVID-19 på et sygehus i forbindelse med en anden behandling, eller er din påførende blevet smittet med COVID-19 på et plejehjem og efterfølgende afgået ved døden?
Eller har du haft pårørende som er afgået ved døden pga. for sen behandling?
 
Så er der grund til at lade os hjælpe dig med at få erstatning herfor.
 
De første erstatningssager er allerede godkendt!
Lad os derfor hjælpe dig med at udarbejde en lægefaglig kvalificeret ansøgning til Patienterstatningen 
 
Det kan gå hen og betyde – afhængig af din skade og omfanget heraf – at du har ret til flere former for erstatning.

 

COVID.png
COVID-19
fakta
COVID-19 er navnet på den sygdom man kan få, hvis man bliver smittet med ny coronavirus
 
COVID-19 påvirker mennesker på forskellige måder. De fleste smittede udvikler milde til moderate symptomer, og de bliver raske igen.
Nogle mennesker får alvorlige symptomer og er måske sygemeldt i en længere periode. Nogle, især svage ældre, får ligeledes alvorlige symptomer, og afgår måske ved døden.
Bliver man smittet på et sygehus i forbindelse med en anden behandling, eller bliver din pårørende smittet på et plejehjem, evt af personalet, og afgår ved døden, så kan du muligvis have ret til erstatning

Eksempel på en sag:

En 91-årig kvinde blev den 8. april 2020 testet positiv med COVID-19 på et vestjysk plejehjem, hvor der i marts og april var konstateret smitteudbrud både blandt personale og beboere.
 
Selv om der var indført besøgsforbud for at bremse smitteudbruddet, blev kvinden smittet og døde 12 dage senere af covid-19
Kvindens efterladte har krav på erstatning, fordi kvinden med overvejende sandsynlighed blev smittet af personalet i forbindelse med den sundhedsfaglige behandling, hun fik på plejehjemmet. Erstatningen bliver givet, selv om personalet på plejehjemmet efter alt at dømme har overholdt retningslinjerne, herunder brugte værnemidler.
Det afgørende for at få erstatning er, at man er blevet smittet af personalet i forbindelse med den sundhedsfaglige behandling, man har fået på plejehjemmet. Altså i forbindelse med, at man som beboer behandles for f.eks. sår, får skiftet forbinding, får medicin eller får taget blodtryk.
 
Man kan ikke få erstatning, hvis smitten er sket i forbindelse med almindelig pleje, f.eks. hvis personalet har hjulpet med at give beboeren mad eller hjulpet beboeren i bad eller på toilettet.
Størrelsen af erstatningen er ikke fastlagt endnu, men i sager med dødsfald på et plejehjem vil der typisk være tale om erstatning for udgifter i forbindelse med begravelsen. 
Er du blevet smittet med COVID-19 ifbm en behandling på et sygehus, eller har du pårørende som er blevet smittet på et plejehjem, og oplevet noget lignende, så lad os hjælpe dig med at ansøge og forbedre din mulighed for at opnå erstatning.
 
Udfyld vores formular, og vi vil lade vores lægefaglige team vurdere, om de mener, du kan have mulighed for at få erstatning og om de kan hjælpe dig hermed.
 
Vi vil da udarbejde en lægefaglig kvalificeret erstatningsansøgning for dig og indsende den til Patienterstatningen. Vi vil yderligere hjælpe med opfølgning på spørgsmål og bemærkninger under sagsbehandlingen hos Patienterstatningen.

 

Vi forbedrer din mulighed for at få erstatning – Vores læger og specialister er eksperter

No Cure No Pay – Du betaler ikke en krone før du har fået din erstatning.  

Se udpluk af vores andre erfaringsområder, og lær mere om sygdoms fakta, se eksempler fra andre sager, og lad os hjælpe dig med at opnå erstatning. Klik HER

bottom of page