top of page
iStock-1141530954.jpg
Blodprop i lungerne

Blodprop i lungerne

Har du haft blodprop i lungerne og har du ikke fået hurtigt nok behandling eller operation og har du derved fået en skade eller har du haft pårørende som er afgået ved døden pga. for sen behandling ?
 
Så er der grund til at lade os hjælpe dig med at få erstatning herfor.
 
Vi har stor erfaring med denne type sager.
 
Lad os derfor hjælpe dig med at udarbejde en lægefaglig kvalificeret ansøgning til Patienterstatningen 
 
Det kan gå hen og betyde – afhængig af din skade og omfanget heraf – at du har ret til flere former for erstatning.

 

Blodprop i lungerne@96px.png
Blodprop i lungerne fakta
Hvert år er der en række patienter som ikke tids nok får stillet diagnosen blodprop i lungerne og dermed ikke når at få den rette behandling indenfor den rette tidsramme.
Man ser desværre ofte, at patienter med symptomer på blodprop i lungerne enten ikke tages alvorligt nok og at man ikke i tide får henvist til behandling eller yderligere undersøgelser (f.eks. scanninger).
Det kan betyde ”merskade” grundet forsinkelse i diagnose og behandling
Derfor kan du muligvis have ret til erstatning

Eksempel på en sag:

En 27-årig mand henvendte sig hos lægevagten på grund af åndenød og smerter i brystkassen ved vejrtrækning.
 
Ved undersøgelse fandt vagtlægen mistanke om punkteret lunge (pneumothorax), og han henviste patienten til røntgen, som dog ikke kunne bekræfte diagnosen.
 
Man vurderede, at smerterne kunne være relateret til stenpassage (nyresten) eller et symptom på begyndende influenza.
 
Dagen efter henvendte patienten sig til egen læge på grund af smerter i brystkassen ved højre skulderblad. Han havde ikke åndenød eller feber og virkede umiddelbart upåvirket.
 
Der var ikke tegn på blodprop i de dybe vener i ben eller hans bækken.
 
En uge senere henvendte patienten sig igen til egen læge. Han havde tendens til hurtig puls og blev let blev forpustet. Egen læge vurderede, at der var tale om en virusinfektion. Han blev tilrådet sund levevis og fik en kontroltid til ugen efter.
 
Dagen efter afgik patienten ved døden.
 
Han blev obduceret, og af obduktionserklæringen fremgik det, at dødsårsagen var tilstopning af lungepulsåren med løsrevne blodpropmasser fra højre bens blodårer.
 
Skaden kunne derfor anerkendes som en patientskade.
Egen læge burde ved patientens anden henvendelse, hvor der ikke var nogen oplagt årsag til symptomerne, have mistænkt blodprop og spurgt ind til familiære dispositioner.
Der kunne udbetales begravelsesudgifter
Har du haft en blodprop i lungerne, og oplevet noget lignende, så lad os hjælpe dig med at ansøge og forbedre din mulighed for at opnå erstatning.
 
Udfyld vores formular, og vi vil lade vores lægefaglige team vurdere, om de mener, du kan have mulighed for at få erstatning og om de kan hjælpe dig hermed.
 
Vi vil da udarbejde en lægefaglig kvalificeret erstatningsansøgning for dig og indsende den til Patienterstatningen. Vi vil yderligere hjælpe med opfølgning på spørgsmål og bemærkninger under sagsbehandlingen hos Patienterstatningen.

Vi forbedrer din mulighed for at få erstatning – Vores læger og specialister er eksperter

No Cure No Pay – Du betaler ikke en krone før du har fået din erstatning.  

Se udpluk af vores andre erfaringsområder, og lær mere om sygdoms fakta, se eksempler fra andre sager, og lad os hjælpe dig med at opnå erstatning. Klik HER

bottom of page