top of page
iStock-1141530954.jpg
Blodprop i hjertet

Blodprop i hjertet

Har du haft blodprop i hjertet?
Var det overset af lægerne? Burde din egen læge have reageret tidligere? Har du fået en skade på dit hjerte? Eller noget helt andet som du mener har påført dig en forkert behandling?
Eller har du haft pårørende som er afgået ved døden pga. for sen behandling ?
 
Så er der grund til at lade os hjælpe dig med at få erstatning herfor.
 
Vi har stor erfaring med denne type sager.
 
Lad os derfor hjælpe dig med at udarbejde en lægefaglig kvalificeret ansøgning til Patienterstatningen 
 
Det kan gå hen og betyde – afhængig af din skade og omfanget heraf – at du har ret til flere former for erstatning.

 

Blodprop i hjertet@96px.png
Blodprop i hjertet fakta
Hvert år er der en række patienter som ikke tids nok får stillet diagnosen blodprop i hjertet (akut hjerteinfakt) og dermed ikke når at få den rette behandling indenfor den rette tidsramme.
Men man ser desværre ofte, at patienter med symptomer på blodprop i hjertet enten ikke tages alvorligt nok og at man ikke i tide får patienten akut indlagt.
Det kan betyde ”merskade” grundet forsinkelse i diagnose og behandling, og derved kan dit hjertes funktion blive unødigt nedsat grundet den forsinkede behandling.
Derfor kan du muligvis have ret til erstatning

Eksempel på en sag:

En 52-årig kvinde henvender sig akut til egen læge med trykkende fornemmelse i øverste højre del af maven (epigastriet) i hvile.
 
Hun har også svimmelheds- og svedtendens.
 
Patienten er familiært disponeret for hjerteproblemer.
 
Egen læge lytter på hjerte og lunger og undersøger maven. Der tages hjertekardiogram, som lægen tolker som let afvigende; men ikke suspekt for sygdom.
 
Patienten sendes hjem med syreneutraliserende medicin og panodil. 
 
To uger efter bliver patienten indlagt, idet hun nu har stærke brystsmerter med udstråling til arm. Det konstateres, at kvinden allerede ved sit første besøg hos egen læge havde haft en mindre blodprop (dette kunne ses på hjertekardiogrammet og burde være opdaget af den første læge, der undersøgte hende).
Nu er der nytilkommet en stor blodprop. 
 
Forsinkelsen af patientens diagnose kunne derfor anerkendes som en patientskade.
Egen læge burde havde set på hjertekardiogrammet, at der var noget i vejen. Egen læge burde også - uanset han ikke tolkede hjertekardiogrammet helt normalt - have sendt patienten på hospitalet til udredning for sine symptomer, idet patienten havde trykkende fornemmelse, svimmelhed og svedtendens koblet til at hun var familiært disponeret for blodprop i hjerte.
 
Dette betød, at kvinden fik tilkendt stor erstatning for varigt mén grundet skaden som følge af sin første ubehandlede blodprop.
Denne havde medført varig skade på hendes hjerte og dets evne til at pumpe blod rundt i kroppen. Yderligere kunne kvinden ikke efterfølgende genoptage sit arbejde i fuldt omfang. Der kunne derfor tilkendes erstatning for en del af hendes nedsatte erhvervsevne.

Endnu et eksempel på en sag:

En 44-årig mand henvendte sig til lægevagten efter gennem 2 dage at have haft smerter i brystkassen og besværet vejrtrækning.
Han fik efter endt undersøgelse ordineret antibiotika.
 
Senere på dagen kom patienten igen til lægevagten nu med feber, men normal vejrtrækning.
To dage efter henvendte patienten sig igen til lægevagten, nu med opkastninger.
 
Lægevagten rådede patienten til at kontakte egen læge.
 
Senere samme dag blev patienten tilset af anden vagtlæge, der målte puls på 40 og blodtryk til 90/60, hvilket var meget lave tal.
 
Patienten blev herefter akut indlagt, hvor man konstaterede, at patienten havde haft en blodprop i hjertet.
 
Skaden kunne derfor anerkendes som en patientskade.
Lægevagten burde allerede ved patientens første besøg have overvejet om patienten havde ustabile hjertekramper eller eventuelt en blodprop i hjertet og have sikret/afkræftet diagnosen ved at foretage et hjertekardiogram. Dette især da patienten havde sukkersyge og dermed var i høj risiko for at have karsygdom. Endvidere var der oplysninger om tilbagevendende brystsmerter og åndenød. Selv om patienten var forholdsvis ung i alder burde disse symptomer og risikofaktoren i form af sukkersyge havde betydet indlæggelse. Hvis dette var sket, ville patienten have fået en operation af hjertet med ballonudvidelse. Patienten ville med overvejende sandsynlighed derved have kunnet bevare næsten hele sin hjertefunktion.
 
Dette betød, at patienten var berettiget til erstatning for svie- smerte og for det varige mén, der var en følge af den forsinkede diagnose.
Har du haft en blodprop i hjertet, og oplevet noget lignende, så lad os hjælpe dig med at ansøge og forbedre din mulighed for at opnå erstatning.
 
Udfyld vores formular, og vi vil lade vores lægefaglige team vurdere, om de mener, du kan have mulighed for at få erstatning og om de kan hjælpe dig hermed.
 
Vi vil da udarbejde en lægefaglig kvalificeret erstatningsansøgning for dig og indsende den til Patienterstatningen. Vi vil yderligere hjælpe med opfølgning på spørgsmål og bemærkninger under sagsbehandlingen hos Patienterstatningen.

 

Vi forbedrer din mulighed for at få erstatning – Vores læger og specialister er eksperter

No Cure No Pay – Du betaler ikke en krone før du har fået din erstatning.  

Se udpluk af vores andre erfaringsområder, og lær mere om sygdoms fakta, se eksempler fra andre sager, og lad os hjælpe dig med at opnå erstatning. Klik HER

bottom of page