top of page
iStock-1141530954.jpg
Tarmkræft

Kroniske smerter

Har du fået konstateret kroniske smerter?
Kan smerterne relateres til en behandling eller en operation? 
 
Så er der grund til at lade os hjælpe dig med at få erstatning herfor.
 
Vi har stor erfaring med denne type sager.
 
Lad os derfor hjælpe dig med at udarbejde en lægefaglig kvalificeret ansøgning til Patienterstatningen 
 
Det kan gå hen og betyde – afhængig af din skade og omfanget heraf – at du har ret til flere former for erstatning.

 

Smerte@96px.png
Kroniske smerter fakta
Mange patienter oplever smerter efter behandling og operation og det er helt naturligt.
 
Men smerterne skal aftage og forsvinde igen. Desværre går det ikke altid sådan - rigtigt mange danske patienter får kroniske nervesmerter efter en operation også selv om operationen er forløbet helt efter bogen.
 
Kroniske smerter kan have mange ansigter. Kroniske smerter, der hænger sammen med en operation, kan være følge af en direkte nerveskade CRPS 2, (Chronic Regional Pain Syndrome) eller en kronisk smertetilstand som kaldes CRPS 1, hvor man ikke helt er klar på årsagen til, at patienten udvikler smerterne, men som har samme invaliderende karakter.

Eksempel på en sag:

En 24-årig kvinde var generet af en hævet og øm lymfeknude i den ene armhule, og der blev i den anledning foretaget mammografi og ultralydsundersøgelse på grund af mistanke om brystkræft.

Undersøgelserne viste ikke noget unormalt, men for at være helt sikker ville man udtage en biopsi fra den hævede lymfeknude.
 
Indgrebet blev foretaget under fuld bedøvelse. Biopsien viste, at knuden var godartet.
 
Ca. 5 uger senere blev patienten set igen, da hun efter udtagningen af biopsien havde fået tiltagende smerter, føleforstyrrelser og bevægeindskrænkning i armen.
 
Der blev iværksat yderligere udredning, og man nåede frem til, at kvinden som komplikation til biopsien havde udviklet refleksdystrofi (nu betegnet som CRPS 1) i armen.
 
Skaden kunne anerkendes som en patientskade.
 
Man vurderede efter, at skaden i form af kroniske smerter ved udtagelse af biopsi var meget sjælden og også meget alvorlig set i forhold til patientens grundlidelse, der jo viste sig at være godartet og dermed ganske harmløs.
 
Patienten var derfor berettiget til en erstatning for varigt mén på 25 %.

Såfremt man i et kronisk smerteforløb også har haft sygefravær, har oplevet tabt arbejdsfortjeneste under sygdom eller har fået sin erhvervsevne væsentligt nedsat vil der også være mulighed for at søge om erstatning herfor.
Har du smerter, der er til stede mere end 2-3 måneder efter din operation enten opstået i eller omkring operationsområdet, smerter som ændrer karakter undervejs i dit forløb, brændende, sviende, stikkende, jagende eller konstante smerter af vekslende intensitet, forstyrrelser i følesansen i samme område som smerten (nedsat følesans, øget/forandret  følesans, så berøring føles ubehageligt eller ligefrem smertefuldt) skal du være opmærksom på muligheden for at opnå erstatning.
 
Udfyld vores formular, og vi vil lade vores lægefaglige team vurdere, om de mener, du kan have mulighed for at få erstatning og om de kan hjælpe dig hermed.
 
Vi vil da udarbejde en lægefaglig kvalificeret erstatningsansøgning for dig og indsende den til Patienterstatningen. Vi vil yderligere hjælpe med opfølgning på spørgsmål og bemærkninger under sagsbehandlingen hos Patienterstatningen.

 

Vi forbedrer din mulighed for at få erstatning – Vores læger og specialister er eksperter

No Cure No Pay – Du betaler ikke en krone før du har fået din erstatning.  

Se udpluk af vores andre erfaringsområder, og lær mere om sygdoms fakta, se eksempler fra andre sager, og lad os hjælpe dig med at opnå erstatning. Klik HER

bottom of page