top of page
iStock-1141530954.jpg
Brystkræft

Brystkræft

Har du fået konstateret brystkræft?
Var det overset af lægerne? Burde din egen læge have reageret tidligere? Er din brystkræft forkert behandlet? Eller noget helt andet som du mener har påført dig en forkert behandling? Eller har du haft pårørende som er afgået ved døden pga. for sen behandling ?
Så er der grund til at lade os hjælpe dig med at få erstatning herfor.
Vi har stor erfaring med denne type sager.
Lad os derfor hjælpe dig med at udarbejde en lægefaglig kvalificeret ansøgning til Patienterstatningen
Det kan gå hen og betyde – afhængig af din skade og omfanget heraf – at du har ret til flere former for erstatning.

 

Brystkræft@96px.png
Brystkræft fakta
Årligt er der rigtig mange kvinder som oplever, at de får stillet en brystkræftdiagnose senere end de burde have.
Det kan være en kort forsinkelse som ikke har nogen betydning for din overlevelsesprognose og din behandling og helbredelse, men der kan også være tilfælde, hvor det har stor betydning og hvor du som patient er blevet påført en ”merskade” i forhold til din grundsygdom som følge af forsinkelse.
Derfor kan du muligvis have ret til erstatning

Eksempel på en sag:

En kvinde, der var gravid i uge 31, henvendte sig til egen læge med knude i højre bryst.

 

Egen læge noterede, at der var tale om en 2-3 cm stor knude.

Egen læge følte ikke knuden som værende suspekt for kræft, og patienten beskrev ingen øvrige tegn på kræftsygdom. Lægen fandt grundlag for at se tiden an. Patienten blev oplyst om, at hun to gange om ugen skulle mærke efter, om der var yderligere udvikling i knuden. Ved tvivl skulle patienten til en ultralydundersøgelse.

Kvinden fødte og begyndte at amme. 

Hun søgte igen læge et par måneder senere nu med en udfyldning i højre armhule.

Egen læge fandt stadig, at brystkræft var usandsynligt, men henviste alligevel patienten til kræftudredning for at udelukke muligheden.

 

Da patienten blev undersøgt på hospitalet fandtes fremskreden brystkræft, og patienten fik iværksat behandlingsforløb, som dog ikke kunne kurere kræftsygdommen og patienten afgik år senere ved døden som følge af kræftsygdommen.

 

Skaden kunne anerkendes som en patientskade, idet der ikke var handlet efter erfaren specialiststandard, Man burde have iværksat kræftudredning tidligere i forløbet, hvilket havde bedret kvindens overlevelseschancer og givet et langt bedre forløb.  

Dette betød, at der kunne opnås erstatning.

 

Forsinkelsen af kvindens diagnose havde betydet, at kvindens overlevelsesprognose var væsentligt forringet.

Dette gav ret til erstatning i form af varigt mén, og da kvinden grundet den nu langt mere indgribende behandling ikke kunne varetage sit arbejde, kunne der også udbetales tabt arbejdsfortjeneste.

Da kvinden senere afgik ved døden som følge af den forsinkede behandling kunne der også udbetales forsørgertabserstatning til ægtemand og børn

Har du haft brystkræft, og oplevet noget lignende, så lad os hjælpe dig med at ansøge og forbedre din mulighed for at opnå erstatning.
 
Udfyld vores formular, og vi vil lade vores lægefaglige team vurdere, om de mener, du kan have mulighed for at få erstatning og om de kan hjælpe dig hermed.
 
Vi vil da udarbejde en lægefaglig kvalificeret erstatningsansøgning for dig og indsende den til Patienterstatningen. Vi vil yderligere hjælpe med opfølgning på spørgsmål og bemærkninger under sagsbehandlingen hos Patienterstatningen.

 

Vi optimerer din mulighed for at få erstatning – Vores læger og specialister er eksperter

No Cure No Pay – Du betaler ikke en krone før du har fået din erstatning udbetalt.  

Se udpluk af vores andre erfaringsområder, og lær mere om sygdoms fakta, se eksempler fra andre sager, og lad os hjælpe dig med at opnå erstatning. Klik HER

bottom of page