top of page
iStock-1141530954.jpg
Brud på knogler

Brud på knogler

Har du haft brud på en eller flere knogler og har lægerne i første omgang overset dit brud, så du har fået forsinket din behandling?
 
Eller har bruddet ikke været sat ordentligt sammen?
 
Så er der grund til at lade os hjælpe dig med at få erstatning herfor.
 
Vi har stor erfaring med denne type sager.
 
Lad os derfor hjælpe dig med at udarbejde en lægefaglig kvalificeret ansøgning til Patienterstatningen
 
Det kan gå hen og betyde – afhængig af din skade og omfanget heraf – at du har ret til flere former for erstatning.

 

Brækket knogle@96px.png
Brud på knogler fakta
Mange patienter oplever, at man ikke tids nok er blevet sendt til nødvendig og relevant udredning for symptomerne. Det kan også være, at man har fejltolket dit røntgenbillede, måske slet ikke har tilbudt dig røntgenundersøgelse. Eller at man ikke har undersøgt dig tilstrækkeligt grundigt og dermed ikke har opdaget dit brud eller at knoglebruddet - trods korrekt behandling – senere skrider og at resultatet dermed bliver dårligt.
Sådanne hændelser kan have betydet, at du er blevet udsat for et mere kompliceret forløb eller du er påført en større skade end forventet.
Du kan have gennemgået flere operationer og du kan have udviklet ”falsk led” og endt med et dårligere resultat end hvis man havde opdaget din skade i tide. Du føler måske du har flere smerter og at du ikke kan de samme ting som før
Derfor kan du muligvis have ret til erstatning.

Eksempel på en sag:

En kvinde i 50-årsalderen kom til skade med sit venstre håndled da hun væltede på sin cykel og fik et håndledsbrud.
 
Hun blev tilset på skadestuen og man fandt håndleddet hævet, ømt og misfarvet og fejlstillet. Ud fra røntgenbillederne tolkede man det som brud på spolebenet og afsprængningsbrud ved albuebenet.
 
Man lagde bedøvelse og ”satte bruddene på plads”.
 
Brudstillingen blev kontrolleret ved efterfølgende røntgen og blev fundet tilfredsstillende.  
Der blev lagt gips og patienten skulle til kontrol 7 dage efter.
 
Ved kontrollen vistes tilfredsstillende forhold med henvisning til fjernelse af gips hos egen læge senere.
 
Da gipsen blev fjernet, så håndleddet ”skævt” ud og patienten havde smerter.
 
Patienten blev henvist til hospitalet, hvor man fandt forkortning og fejlstilling af spolebenet.
 
Bruddet var dog helet. Patienten var i efterforløbet plaget af smerter og fejlstilling, man blev derfor nødt til at operere patienten efterfølgende.
 
Det fremgik af røntgenbillederne, at der var en vinkling på 25 grader i bruddet i håndleddet. Efter gældende retningslinjer skulle man have tilbudt operation ved en vinkling på over 20 grader med henblik på at opnå et optimalt resultat for patienten. Patienten burde derfor være blevet opereret allerede på skadestidspunktet.
 
Skaden kunne derfor anerkendes som en patientskade
Dette betød, at patienten var berettiget til erstatning for de forøgede gener i håndled og det forlængede sygeforløb som følge af den sene operation af håndleddet med uacceptabel stilling. 
 
Patienten fik udbetalt erstatning for svie- og smerte og varigt mén. Yderligere fik hun tilkendt erhvervsevnetabserstatning, idet skaden også influerede på hendes evne til at varetage sit oprindelige arbejde, som ikke kunne ske  i samme omfang som før (patienten var venstrehåndet og skaden havde indflydelse på venstre hånd)
Har du haft et brud, og oplevet noget lignende, så lad os hjælpe dig med at ansøge og forbedre din mulighed for at opnå erstatning.
 
Udfyld vores formular, og vi vil lade vores lægefaglige team vurdere, om de mener, du kan have mulighed for at få erstatning og om de kan hjælpe dig hermed.
 
Vi vil da udarbejde en lægefaglig kvalificeret erstatningsansøgning for dig og indsende den til Patienterstatningen. Vi vil yderligere hjælpe med opfølgning på spørgsmål og bemærkninger under sagsbehandlingen hos Patienterstatningen.

Vi forbedrer din mulighed for at få erstatning – Vores læger og specialister er eksperter

No Cure No Pay – Du betaler ikke en krone før du har fået din erstatning.  

Se udpluk af vores andre erfaringsområder, og lær mere om sygdoms fakta, se eksempler fra andre sager, og lad os hjælpe dig med at opnå erstatning. Klik HER

bottom of page