top of page

Har du været udsat for en behandlingsskade eller er din sygdomsdiagnose eller behandling blevet forsinket i sundhedsvæsenet?

Så kan du have ret til erstatning - også selvom der ikke er begået fejl!

Brug os og optimer dine chancer for erstatning - vi sætter fokus på det lægefaglige

Du betaler intet før der udbetales erstatning!

Hvorfor skal du vælge os

Hvorfor skal du vælge os?

Specialist@96px.png
Vi har årelang erfaring og ekspertise indenfor netop patienterstatninger.
Vi kan derfor hjælpe dig med at gennemgå din sygehistorie og lave en lægelig kvalificeret ansøgning til Patienterstatningen, som vi indsender til Patienterstatningen og følger op på
No cure No pay@96px.png
No Cure No Pay – Du betaler ikke en krone før du får udbetalt erstatning.
Læs mere >
Læge + Jurist@96px.png
Vores team består af læger og specialister– med årelang erfaring i patienterstatningssager. 
Se hvem vi er >
One stop service@96px.png
Vi søger din erstatning for en skade der er sket i sundhedssystemet. 
Vi anklager ikke lægen eller sundhedspersonalet der har behandlet dig.

Vi arbejder KUN med patienterstatningssager. Vi er eksperter. Klik på "Ansøg om vores hjælp" og udfyld vores formular så vi kan hjælpe Dig.

Kender du en som burde kende til os?

Vi hjælper med at få erstatning for

Vi hjælper med at få erstatning for

Uanset årsag til Din skade eller indtruffet dødsfald, kan Du/afdøde være berettiget til forskellige former af de ovennævnte erstatninger, hvis Din skade bliver anerkendt som patientskade. Klik på Ansøg og udfyld vores formular, så Vi kan hjælpe Dig.

Kender du en som burde kende til os?

Død@96px.png

TAB AF FORÆLDER

Har du mistet en forælder som følge af behandling, manglende eller for sen behandling

Død@96px.png

TAB AF BARN

Har du mistet et barn som følge af behandling, manglende eller for sen behandling

Begravelse@96px.png

BEGRAVELSES UDGIFTER

Er du ikke ægtefælle eller samlever til afdøde og har haft udgifter til begravelse 

Smerte@96px.png

TABT ARBEJDS FORTJENESTE

Har du haft tabt arbejds fortjeneste som følge af en behandlingsskade

Smerte@96px.png

skader og dødsfald

Har du haft skade eller dødsfald, som er sket som følge af behandling, manglende eller for sen behandling

Skade@96px.png

svie-smerte og varigt mén

Har du haft svie- og smerte eller er du påført varige gener grundet en patientskade

Tab a arbejdsevne@96px.png

TAb af erhvervsevne

Er din erhvervsevne varigt nedsat som følge af en behandlingsskade

Død@96px.png

TAB AF FORSØGER

Har du mistet en forsøger som følge af behandling, manglende eller for sen behandling

Hvordan kan jeg søge erstatning?

Inden Du går igang med at søge erstatning for en patientskade, er der en del spørgsmål som Du sikkert tænker på, såsom:

  • Er jeg skadet på grund af behandlingen?

  • Er jeg skadet nok?

  • Skal jeg søge selv hos Patienterstatningen?

  • Vil jeg bruge en rådgiver? Og har en rådgiver den nødvendige viden?

  • Hvad koster det at søge erstatning?

  • Hvad er ansøgningsprocessen?

Nedenstående har vi opstillet det simpelt for dig, så du selv kan overveje om Vi skal hjælpe dig med at søge erstatning:

april2022-1.png
april2022-2.png

Har Du behov for hjælp så brug os. Vi tager hånd om Dig og Din ansøgning til Patienterstatningen

Kender du en som burde kende til os?

Så nemt er det

Så nemt er det

Formular@96px.png
Trin 1: Du udfylder vores formular
Du udfylder vores formular indeholdende beskrivelse af sygehistorien og skaden
To personer der læser formular@96px.png
Trin 2: Vi vurderer om Vi kan hjælpe Dig med at optimere Din ansøgning til Patienterstatningen - og oftest så ringer vi til dig
Vores læger og specialister vurderer umiddelbart på grundlag af din ansøgning, om vi kan hjælpe dig med at opnå erstatning hos Patienterstatningen. I den proces ringer vores læger oftest til dig, så vi kan få alle detaljerne på plads. Det giver dig ro og sikkerhed for at alt er på plads når vi udfærdiger ansøgningen til Patienterstatningen. 
Indsendelse af formular@96px.png
Trin 3: Vi gennemgår Dit materiale og klargør ansøgning til Patienterstatningen
Vores læger og specialister forbereder og klargør din sag til anmeldelse hos Patienterstatningen. Vi klarer kommunikationen med dem og sørger for løbende opfølgning vedrørende din sag. 

Vi forbedrer Din mulighed for at få erstatning. Vores læger og specialister er eksperter

Du betaler ikke en krone før du får udbetalt erstatning.  

Kender du en som burde kende til os?

Hvordan kan du søge

Mød vores stifter

pert.jpg
Lægefaglig chefkonsulent Per Thorgaard er speciallæge og har i en lang årrække beskæftiget sig med klage- og erstatningssager ved forskellige sygdomsforløb og sygdomme.

Per Thorgaard sikrer, at en erfaren speciallæge – enten ham selv eller en af vores andre speciallæger – udfærdiger din erstatningsansøgning. Han sikrer, at du ved brug af hjælp fra os er garanteret samme lægelige kontakt i hele forløbet.

Du får altså ”din personlige læge” i sammenhæng med anmeldelse og opfølgning af din erstatningssag. 
Per Thorgaard, Lægefaglig Chefkonsulent, Juramed A/S
Mød vores stifter

Eksempler på vores erfaringsområder

Klik ind på et område som berører dig, og lær mere om sygdoms fakta, se eksempler fra andre sager, og lad os hjælpe dig med at opnå erstatning

Har Du fået andre skader i forbindelse med behandlinger, manglende behandlinger eller diagnoser, så kan vi også hjælpe Dig med at få erstatning for disse. Klik på Ansøg og lad os hjælpe Dig.

Et udpluk af vores ekspertise områder
bottom of page