top of page
iStock-1141530954.jpg
Lungekræft

Lungekræft

Har du fået konstateret lungekræft?
Var det overset af lægerne? Burde din egen læge have reageret tidligere? Er din lungekræft forkert behandlet? Eller noget helt andet som du mener har påført dig en forkert behandling?
Eller har du haft pårørende som er afgået ved døden pga. for sen behandling ?
 
Så er der grund til at lade os hjælpe dig med at få erstatning herfor.
 
Vi har stor erfaring med denne type sager.
 
Lad os derfor hjælpe dig med at udarbejde en lægefaglig kvalificeret ansøgning til Patienterstatningen 
 
Det kan gå hen og betyde – afhængig af din skade og omfanget heraf – at du har ret til flere former for erstatning.

 

Lungekræft@96px.png
Lungekræft fakta
Årligt er der rigtig mange som oplever, at deres lungekræftudredning er meget langvarig eller at deres symptomer verses.   
Det kan være en kort forsinkelse som ikke har nogen betydning for din overlevelsesprognose og din behandling og helbredelse, men der kan også være tilfælde, hvor det har stor betydning og hvor du som patient er blevet påført en ”merskade” i forhold til din grundsygdom som følge af forsinkelse.
Derfor kan du muligvis have ret til erstatning

Eksempel på en sag:

Efter en længere periode med hoste fik en kvinde foretaget en røntgenundersøgelse af lungerne på sygehuset.
 
Undersøgelsen blev beskrevet som normal.
 
Ca. 15 måneder senere foretog man en CT-scanning på grund af, at patienten havde vedvarende tør hoste.
 
Undersøgelsen viste en stor kræftknude i den ene lunge, og patienten startede behandling for lungekræft.
Skaden kunne anerkendes som en patientskade.
Man havde ikke beskrevet den første røntgenundersøgelse korrekt og dermed havde man ikke erkendt patientens lungekræft. Dvs. man havde overset lungekræften
Patientens diagnose blev herefter forsinket væsentligt og sygdommen langt mere fremadskreden med en mere kompliceret behandling til følge og ringere overlevelsesprocent.
 
Dette betød, at der kunne opnås erstatning for blandt andet svie- smerte, varigt mén og yderligere kunne patienten ikke i en lang periode passe sit arbejde og fik derfor også kompensation for det løntab hun havde lidt som følge af forsinkelsen og den nu længerevarende behandling af en sværere grad af lungekræft.
Har du haft lungekræft, og oplevet noget lignende, så lad os hjælpe dig med at ansøge og forbedre din mulighed for at opnå erstatning.
 
Udfyld vores formular, og vi vil lade vores lægefaglige team vurdere, om de mener, du kan have mulighed for at få erstatning og om de kan hjælpe dig hermed.
 
Vi vil da udarbejde en lægefaglig kvalificeret erstatningsansøgning for dig og indsende den til Patienterstatningen. Vi vil yderligere hjælpe med opfølgning på spørgsmål og bemærkninger under sagsbehandlingen hos Patienterstatningen.

 

Vi forbedrer din mulighed for at få erstatning – Vores læger og specialister er eksperter

No Cure No Pay – Du betaler ikke en krone før du har fået din erstatning.  

Se udpluk af vores andre erfaringsområder, og lær mere om sygdoms fakta, se eksempler fra andre sager, og lad os hjælpe dig med at opnå erstatning. Klik HER

bottom of page